Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

Projektowanie oświetlenia dróg i ulic

Projektowanie rozdzielnic nn i SN

Automatyka inteligentnego budynku

Projektowanie instalacji teletechnicznych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
 
1. NAZDZORU INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
 
2. PROJEKTOWANIA SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
 • Projektowanie instalacji elektrycznych 2D i 3D.
 • Projektowanie sieci energetycznych SN i nn.
 • Projektowanie sieci oświetlenia drogowego.
 • Projektowanie sieci oświetlenia terenów zewnętrznych.
 • Projektowanie automatyki inteligentnego budynku.
 • Projektowanie instalacji odgromowych.
 • Projektowanie instalacji oświetlenia wnętrz i iluminacji budynków.
3. PROJEKTOWANIA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH:
 • Instalacje sygnalizacji pożaru.
 • Instalacje telewizji dozorowej CCTV.
 • Instalacje kontroli dostępu.
 • Instalacji sygnalizacji alarmowej.
 • Instalacje okablowania strukturalnego.
 • Instalacje BMS
4. WYKONYWANIA KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I PRZEDMIARÓW ROBÓT ORAZ PROWADZENIA NADZORÓW AUTORSKICH NAD WYKONYWANYMI PROJEKTAMI.
 
5. POMIARÓW:
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia.
 • Pomiar rezystancji izolacji.
 • Pomiar rezystancji uziemienia.
 • Badanie wyłączników róźnicoprądowych.
 • Badanie ciągłości przewodów ochronnych.
6. WYKONAWSTWA:
 • Instalacje elektrycznye i słaboprądowe